LIDSKÉ VLASTNOSTI:
(32)

 

 

"Dokážu odolat všemu, snad jen kromě pokušení."
(- O. Wilde)

 

 

 

"Slušný člověk je ten, kdo dělá svinstva bez pocitu uspokojení."
(- ???)

 

 

 

" "Chlapče, chlapče," řekne synovi, "mysli na budoucnost. S géniem se umírá, s penězi se žije!" "
(- H. Perruchot: Život Cézannův)

 

 

 

"Lidé si myslí, že být supergeniální musí být zábavné, ale neuvědomují si, jak obtížné je čelit všem hlupákům."
(- ???)

 

 

 

"Peníze člověka nemění – ukazují, kým je, když už nemusí být příjemný."
(- ???)

 

 

 

"Chybovat je lidské, svalit vinu na druhého je ještě lidštější."
(- ???)

 

 

 

"Bolest je nevyhnutelná. Utrpení dobrovolné."
(- H. Murakami: O čem mluvím, když mluvím o běhání)

 

 

 

"Z výhry nemáte zdaleka tak dobrý pocit, jako máte špatný z prohry, a ten dobrý pocit netrvá tak dlouho jako ten špatný. Ani náhodou."

(-A. Agassi: Open - otevřená zpověď)
 

 

 

"Všechno, všechno snesu, ale nesmí to mít ošklivé jméno."

(- bří Čapkové: Ze života hmyzu)

 

 


"Ubohost je úděl těch, kdo nemají dost sil být ctnostní ani odvahy být bezectní, ubohost je úděl těch, kdo za všech okolností zůstanou uprostřed."
(- I. Klíma: Čekání na světlo, čekání na tmu)
 

 


"Nejlepší prostředek, jak si někoho získat, je uštědřit jeho nepříteli políček."
(- L. Klíma: Putování slepého hada za pravdou)

 

 

 

"Lidé jsou ušlechtilá zvířata... Proto je někdy těžko pochopíme."
(- Z. Šmíd: Za písní severu)


 


"Ti idiotští psychiatři! Na jakých idiotech konali svý studia, že tak ostře rozlišují ´normálnost´a ´perversnost´? Já jsem docela normální, tj. zvířecká, a zároveň absolutně perversní, tj. lidská; jen perversnost je člověka důstojna."
(-L. Klíma: Český román)

 

 

"Nebylo toho moc, co jsem měl na sobě rád, ale určitě jsem měl rád svou prdel a svůj ocas."
(- Ch. Bukowski: pov. Politika)
 


 

"Posloucháme-li hovory lidí, zpozorujeme, že nejčastěji opakují se v nich vypravování příhod z let školských a z let vojenské služby, a potom vzpomínky na milostná dobrodružství."
(-F. Gelner: Polokritické ocenění nudy)

 

 

 

""Já hrozně nerada píšu dopisy - ale hrozně ráda je dostávám!" Tohle se týká poloviny populace, té její lepší části - tedy ženských. Pokud jde o mužské, tak ti zase věří, že jsou dobří milenci a skvělí řidiči."
(- J. Saudek: Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec)
 

 


"
Neschopní si na podmínky stěžují, schopní si je vytvářejí."
(- ???)

 

 

 

"Nic není nebezpečnějšího, než spolužití bytostí, z nichž každá se domnívá, že druhá ji křivdí."
(- V. Dyk: Stud)
 


 

"Nikdo se nedokáže na ničem shodnout. Žili jsme v mlze zpola sdíleného, nespolehlivého vnímání a naše smyslové vjemy vycházejí pokřiveny prizmatem přání nebo víry, která posouvá i naše vzpomínky. Dívali jsem se a zapamatovali si vše tak, jak to vyhovovalo nám, a v tom smyslu jsme sami sebe přesvědčili. Nelítostná objektivita, zvláště týkající se nás samých, byla vždy zhoubná. Byli jsme potomky uražených vášnivých hlasatelů polopravd, kteří aby přesvědčili ostatní, přesvědčili zároveň i sami sebe."
(- Ian McEwan: Nezničitelná láska)
 


 

"Pro ty, kdo myslí, je svět komedie, pro ty, kdo jsou citlivý, tragédie - pravil kdosi moudrý."
(- A. Myrer: Poslední kabriolet)
 


 

"Cílem těch nahoře je zůstat, kde jsou. Cílem těch uprostřed je vyměnit si místo s těmi nahoře. Cílem těch dole, pokud mají nějaký cíl, je zrušit všechny rozdíly a vytvořit společnost, v níž si budou všichni lidé rovni."
(- G. Orwel: 1984)

 

 

"Malá lež je mrzká, ale velká lež, to je umění!"

(- J.-P. Belmondo)
 

 

 

"Na každém člověku je něco krásného, zajímavého nebo pozoruhodného. Jsme ale bohužel příliš mazaní, nebo lhostejní, abychom to objevovali."
(-J. Hanč)
 


 

"Neexistuje důkaz, který by skeptik neuměl přeonačit tak, aby se nezačal hodit do jeho vlastního, prťavého a jednotvárného schématu..."
(- Ian McEwan: Černi psi)
 


 

"~What is cynic? A man who knows the price of everything and the value of nothing. ~And the sentimentalist is a man who sees absurd value in everything, and doesn´t know the market-price of any single thing."
(- O. Wilde: The Lady Windemere´s Fan)

 

 

"To naše vlastní složitost nás vyhnala z Ráje. Vězíme ve srabu vlastního sebezničení."
(- Ian McEwan: Nezničitelná láska)
 


 

"Čtenář je přece centrem každého psaní, nikdo nepíše pro sebe. Nedůvěřujte tomu, kdo by se vám něco takového snažil namluvit, je to člověk nepoctivý a prolhaný narcista. Pro sebe si člověk píše jen jedno, a sice soupis toho, co má koupit."
(- Umberto Eco)
 

 


"Slepota zvyšuje odvahu, neboť nám zakrývá nebezpečenství."
(- J. Swift: Gulliverovy cesty)
 


 

"Experience is the name man gives to his mistakes."
(- O. Wilde: The Lady Windemere´s Fan)
 


 

"Přirozenost se ukojí velmi lehce a nouze je matkou vynalézavosti."
(- J. Swift: Gulliverovy cesty)

 

 

 

"Všichni jsme stejní. Na celé Zemi, ať mluvíme jakoukoli řečí – a všichni chceme to samé. Někoho milovat a být milováni, zbaví se bolesti, samoty, zimy na pustých nárožích, a každý z nás chce mít domov. Všichni – Číňan, Švéd i já – chceme, aby na nás někdo čekal, až se budeme vracet domů. … Ve skutečnosti jsme všichni stejní."
(- J. Saudek: Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec)
 

 

 

"Lidé jsou ušlechtilá zvířata... Proto je někdy těžko pochopíme."
(-Z.Šmíd: Za písní severu)