PRAŽSKÉ TUNELY A MOSTY VE VÝSTAVBĚ

4. Stanice metra C IV., 2003

Dne 22.11. 2003 proběhl den otevřených dveří ve dvou stanicích rozestavěného metra C směr Letňany. Dalo se nahlédnout do stanice Kobylisy, která je první jednolodní (tudíž s největším rozponem) hloubenou stanicí v Praze, do hloubky cca 35m se sestupovalo po zakrytých eskalátorech. Ačkoli byla prohlídka ohlášena jako fyzicky náročnější, zvědavců, včetně těch nejstarších i nejmladších, přišlo nespočet, a vytvořila se dlouhá fronta.
Druhou zpřístupněno stanicí  bylo Ládví, prozatímně konečná, která je stavěná těsně pod povrchem. Vestibulem s rozestavěnými obchody se sešlo do stanice, kdy bylo mimo jiné k vidění kolejiště konečné a specielní ochranné dveře. Zde již tolik lidí nebylo.

           
sestup Kobylisy - hloubená stanice s největším rozponem pohled do tunelu úchyty podhledů
           
výstup zvědavci Ládví 1. kolej ochranné dveře kolejiště
           
3. Rekonstrukce mostu přes Berounku 2003

Návštěva stavby rekonstrukce mostu přes Berounku v Praze Lahovicích byla součástí přípravy na seminární práci na předmět Technologie staveb. Práci psala Lenka, já dělal jen průvodce a fotografa.
18.4. 2003 v 7h ráno jsem měli schůzku  se stavbyvedoucím ing. Andělem, který nás po stavbě provedl. Jedná se o most rychlostní silnice I. třídy (č.4) z Prahy směrem na Strakonice. Rekonstrukce probíhá od roku 2001 a bude končit 2004. Jejím účelem je rozšíření, zvýšení únosnosti a zvýšení estetické kvality současného mostu, jež je na onom místě od roku 1912, rozšířen byl pak roku 1963. Stavba je v tomto místě komplikovaná, musí se stavět za provozu a neustále udržovat čtyři jízdní pruhy (3 na jedné polovině mostu a 1 na provizorním, zatímco druhá polovina mostu se demoluje a znovu staví). Dále zde Berounka často zamrzá a díky blízkému soutoku s Vltavou plují ledy občas i  proti proudu. Komplikace byly také s vedením vysokého napětí probíhajícího nad stavbou, překládáním  inženýrských sítí, hlučností v závislosti na blízkost osídlení a povodní v červnu 2002. V neposlední řadě pak s minometnými střelami, kterých se zde koncem války zbavovali ustupující němci, našlo se jich šest ráže 82mm.

           
pohled na provizorní most na  mostovce balkon a bednění armatury ukončení mostu
           
práce za provozu provizorní most zdění ledolamů starý most
           
2. Tunely Mrázovka 2003

5.4. 2003 Metrostav pořádal den otevřených dveří do soustavy tunelů pod Mrázovkou. Tunel je součástí jihozápadní části městského okruhu a přes Plzeňskou navazuje na Strahovský tunel. Tvoří ho dvě třípruhové trouby, které se větví na jednopruhové ústící na Radlickou ulici a dvoupruhové vyúsťující pod Radlickou a pokračující hloubenými úseky dále na jih. Třípruhové tunely jsou 16,62m široké a 12,5m vysoké. Délka západního tunelu je 1004m a východního 837m.
Trasa prohlídky vedla od Plzeňské kus východním tunelem, pak se propojkou přešlo do západního, nahlédlo do strojovny vzduchotechniky, prošlo křižovatkami a větví B se soustava opouštěla na Radlickou ulici. K vidění byla výstavba tunelu v různých fázích - fóliová hydroizolace, armatura sekundární obezdívky a konečná fáze hrubé stavby.

pohled na vjezd do tunelu z Plzeňské předpolí tunelu
k Plzeňské
procesí
v tunelu
hydroizolace
s dilatacem
i
výztuž
tubusu
vstup z
Radlické ulice
           
předpolí tunelu
k Plzeňské
situace práce v
tunelu
portál k
Radlické ulici
rozplet v
západním tunelu
portál k
Plzeňské ulici
           

1. Suchou nohou pod Vltavou 2002

V sobotu 18.5.2002 pořádal Dopravní podnik Praha a Metrostav den otevřených dveří v tunelu pod Vltavou nové trasy metra C. Je to světově unikátní stavba, neboť zde z důvodu blízkého prudkého stoupání do Ládví a nesoudržných zemin hluboko pode dno řeky, by bylo obtížné tunel běžně razit. Proto se užila technika ve světě užívaná: tunel se vybetonoval v suchém doku, který se pak zaplavil, aby se mohl hotový tunel nasunout do rýhy ve dně Vltavy. Unikátní je tento případ tím, že tubus tunelu je zahnutý nejen v horizontální rovině, ale také ve vertikální.
Druhý tunel byl již v doku z větší části hotový. Čekalo jej obdobné nasunutí do rýhy ve dně řeky.
Na vstup do tunelu se čekala obrovská fronta, zájem byl veliký a vedro ohromné. Po příkrých schodištích se sestoupilo do stavební jámy na břehu Holešovickém, aby se po projití tunelu mohlo vylézt v doku v Tróji, kde byly k vidění kotvy a piloty vyztužující stěny doku proti vodorovným tlakům. Všemu vévodili reklamy na Metrostav. Dav se pak tramvajemi či po tramvajové lávce vracel zpátky.

fronta na staveniště schody do
stavební jámy
pohled zpět, je vi-dět hloubka Vltavy druhý tunel
+ jeho bednění
vyztužení
stěn doku
náčrtky řešení uložení tunelu