Výkresy - 1. část (do roku 2001)

Něco z mé výtvarné tvorby - ze školy i mimo školu.

1. část     2. část     3. část     4. část     5. část

       
Výtvarná výchova
na gymnáziu

1997
  Paul Cézanne: Dům s horou Sainte-Victoire  -  reprodukce, variace na dvě barvy a originál
 

 

Přípravný kurz
na FA ČVUT

1999
  příroda pan Pecháček
         
 
  zátiší pohyb
         
Má příprava na příjímačky na
FA a FSv ČVUT
2000
  figurka kompozice drapérie sv. Barbora, Kutná h. sv. Mikuláš, Praha
 
Kreslení aktu na
FA ČVUT

2000
 

Předměty z Fakulty stavební ČVUT, obor pozemní stavby a architektura:

       
Architektonické
kreslení 10
2000
  perspektiva: altán, tvrz a románská bazilika
       
Architektonické kreslení 20
2001
  stromy lidská postava zátiší
             
Vývoj
architektury 20
2001
  kostel sv. Kříže v Praze Na Příkopech: pohled, půdorysy, detail
       
Nauka o
budovách 10
2001
  písmo kompozice hmot minimální koupelny hyg. zařízení v divadle
   
axonometrie části bytu byt pro 1 osobu - půdorys a axonometrie výstavní pavilon patrové garáže
         
Architektonické
kreslení 30
2001
  Internacionál (akvarel) boty postavy
 
zpět - vzdělání
home

Výkresy:    1. část    2. část    3. část    4. část    5. část

FHG
e-mail