Výkresy - 2. část (rok 2002)

Něco z mé výtvarné tvorby - ze školy i mimo školu.

1. část     2. část     3. část     4. část     5. část

Předměty z Fakulty stavební ČVUT, obor pozemní stavby a architektura:
 
slavná
stavba slavného architekta
-
Ludwig Mies
van der Rohe:
Správní budova Bacardi

(odkaz na text)

<<

 Definitivní práce pro odevzdání

Architektonická kompozice 10
2002

     

více o modelu správní budovy Bacardi v odkaze Modely

návrh
dejvické fasády
 
kompozice čtverců: bílé na bílé            
návrh vyhlídky
na Babu
představení sebe sama na formátu velikosti obalu CD
kompozice
čtverců: barevné

a takhle to
vypadalo visíce
ve škole (část)

 kompozice čtverců:
barevné
(nevybrané
pro reprezentaci)

       

Nauka o budovách 20
2002

RD - půdorysy RD - řezy RD - pohled JV RD - pohled SZ RD - perspektiva
axonometrie bytu rekonstrukce 1 - vzor, změna příček, rekonstrukce vzor + rekonstrukce 2
       
Konstrukce
pozemních staveb 20

2002
  montované schodiště základové patky napojení podzemního podlaží
         

Ateliérová
tvorba 10

2002

technické výkresy
- AT 20
5 výkresů A1
na odevzdání:

půd. 1NP 1:100
půdorysy 1NP a
2 NP 1:200, garsonka 1:50
6 pohledů 1:200
a hlavní
pohled 1:100
situace 1:5000
a 1:500, perspektiva
půdorys 1PP, konstrukční systém a řezy 1:200
         
detaily: 1NP 1:100 pohledy SZ, JZ pohledy J, V 1:200 situace 1:500 řez A-A´ 1:200 garsonka 1:50
         
průvodní zpráva
zadání průběh prací instalace na panelech ve škole pracovní model - více viz modely
           

Nauka o
budovách 30
2002

Motel pro
±50 osob
s restaurací
  zadání půdorys 1NP kční systém+půd. 2,3NP řezy a půdorys pokoje
         
 
  detail-vstup+restaurace situace pohledy axonometrie
         

Stavební
fyzika 10
2002

  určování oslunění -diagram zastínění - ortografický diagram - pravoúhlý
sluneční diagram
oslunění exteriéru během dne osvětlení místnosti
- Daniljukova met.
           

Konstrukce
pozemních
staveb 30
, 2002

techn.  zprávy  lehký obvodový plášť, podlaha, podhled, příčka - pohled+půdorys, kotva (2×) a napojení příčky na LOP

         
nekontaktní zateplení - pohled+řez, parapet+nadpraží a atika plastové okno - osazení u parapetu a nadpraží
         
Technické zařízení
budov 10
, 2002
 
  situace vodovod - vodorovný rozvod, řez a izometrie stoupačky, izometrie rozvodu
           

technické
zprávy

kanalizace - řezy svislým potrubím, svodné p. půdorys a řez

plynovod - půdorys a izometrie

 

zpět - vzdělání
home

Výkresy:    1. část    2. část    3. část    4. část    5. část

FHG
e-mail