Výkresy - 3. část (rok 2003)

Něco z mé výtvarné tvorby - ze školy i mimo školu.

1. část     2. část     3. část     4. část     5. část

Předměty z Fakulty stavební ČVUT, obor pozemní stavby a architektura:
 

Nauka o budovách 40 2003

    sportovní areál: půdorys, axonometrie, tribuna, bazény a tělocvičny
     
poliklinika: půdorys 1NP, 2NP a axonom.+situace zákl. škola: půd. 1NP, 2NP, axonom. a varianty učebny+situace
   

Ateliérová
tvorba 20

2003

architektonický
návrh - AT10,

< seznam výkresů
situace >
pohled >>
technické zprávy
 
půdorys 1PP půdorys 1NP půdorys 2NP řez A-A´ řez B-B´ střecha
           
TZB: Vodovod v 1NP a 1PP Kanalizace, větrání v 1NP a 1PP Vytápění plynovod v 1NP a 1PP
           

Konstrukce pozemních
staveb
40, 2003

  plochá střecha atika vpusť světlík
         

technické
zprávy

  šikmá střecha štítová stěna žlab odvětrání
         

Technologie staveb 11
2003

  výkopy: výkres výkopů+jednotlivé figury jeřáby betonáž: staveniště, postup, bednění
           

technické
zprávy

  zdění: půdorysy a řezy, detail napojení, schéma zdění, zařízení staveniště montáž
           

Technické zařízení
budov 20
, 2003

technické zprávy

vytápění: horizontální rozvod-půdorysy řezy stoupačkami řez, půdorys a schéma kotelny
           

Betonové konstrukce
20 a 30
, 2003

  vyztužení desky vyztužení trámu vyztužení průvlaku obousměrně pnutá+lok. podepř. deska
 
předepjatý vazník
- výkres výztuže
schodiště - detail napojení ramen na
mezipodestu, výkres tvaru, výkres výztuže ramene
základová patka -schéma výztuže: prostý beton a železobeton
           

Ateliérová
tvorba 31

2003


výkresy A1 >

vývoj návrhu
/ varianty
pohledy: arch.
+ technické
situace: návrhy
+ původní
půdorysy
1NP-6NP
 perspektivy + axonometrie konstrukční systém + model
 
půdorys 3NP půdorys 4NP řez A-A´ ROZHLEDNA KOMONEC - rozhledna s restaurací a bytem
             
pohled jih pohled východ pohled západ vývoj návrhu   /   varianty
             
pohled jv situace-návrh vizalizace: perspektivy + axonometrie, barevná varianta
             
průvodní zpráva
další fotky modelu+variant

 

Vývoj
architektury 30

2003

seminární
práce

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého na Karlově
kresba perspektivy interiéru a exteriéru, půdorysy a přílohy - fotky, obrázky, kresby
         
zpět - vzdělání
home

Výkresy:    1. část    2. část    3. část    4. část    5. část

FHG
e-mail