Výkresy - 4. část (rok 2004/05)

Něco z mé výtvarné tvorby - ze školy i mimo školu.

1. část     2. část     3. část     4. část     5. část

Předměty z Fakulty stavební ČVUT, obor pozemní stavby a architektura:
 

Ateliérová
tvorba 41

2004

  situace perspektivy černobílé pohledy barevné pohledy
         
půdorys 1np půdorys 2np půdorys 3np půdorys 1pp řezy
         
OBCHODNÍ
AREÁL
PETYNKA
         
detaily perspektiv a pohledů průvodní zpráva další fotky modelu
     

Nauka o
budovách 50
2004

  rodinná farma: umístění pozemku, situace, axonometrie, řezy a půdorys hlavních objektů
         
průmyslový objekt: situace, půdorys 1np, 2np a řezy, pohled, detail šaten a hygienických zařízení
   

Urbanismus
30,
2004

  návrh zástavby území: funkční využití a prostorová analýza (včetně legend), průvodní zpráva
           

analýza stávající oblasti - obchodní areál na Zličíně: půdorys, fotodokumentace, perspektiva, (výkresy chybí)
           

Konstrukce pozemních
staveb
40, 2004

  porucha stávajícího objektu - kostel Na Homoli, Rudná: půdorys, pohledy, fotodokumentace
           

technické
zprávy

           
           

Školní rok 2004/05 - studijní pobyt v Edinburghu: výkresy školní a výkresy volné.

           

Stavební
detail 10
2005

  výkresy: parter + detail dětského hřiště výkresy: fasáda, střešní nástavba, vstupy do objektu
           
 
  výkresy: vřetenové schodistě (dřevo) výkres: koupelna stávající stav rešerše: schodiště
           

rešerše: parter: lavičky, koše, stojany na kola, dlažby, dětské prolézačky, pouliční osvětlení, park rešerše: koupelny
           
rešerše: fasády, okna, balkony, arkýře, představěné místnosti/balkony, střešní nástavby, vstupy rešerše: koupelny
           

Zahradní a krajinářská tvorba
10
, 2005

1. Analýza krajinného prostoru z hlediska charakteru krajiny: Loděnice-Jánská-U Vápenky, okr. Beroun
1.1. Stručná charakteristika širšího krajinného celku, 1.2. Vymezení krajinného prostoru a jeho forma, 1.3. Pozitivní hodnoty krajinné-ho rázu, 1.4. Uspořádání prostorové scény
       

texty

         
2. Kompoziční analýza parkového/zahradního prostoru: Náměstí Míru
2.1. Stručná kulturně-historická charakteristika, 2.2. Vnější prostorové a provozní vazby, 2.3. Funkce a provoz, 2.4. Smysl a forma prostoru
2.5. Analýza prostorové scény, 2.6. Návrh úprav
       
         

Architektonická kompozice 20,
2005

 ornamenty -
mříže, kladení dlažby...
   
 
           

Lidé,
muž&žena
,
2005

               

naivní
skicky
na kraj
sešitu

               
 

 

       

Koláže

z reklamních pohledů,
2001, 2005

 

 

zpět - vzdělání
home

Výkresy:    1. část    2. část    3. část    4. část    5. část

FHG
e-mail