Výkresy - 5. část (rok 2006/07)

Něco z mé výtvarné tvorby - ze školy i mimo školu.

1. část     2. část     3. část     4. část     5. část

Předměty z Fakulty stavební ČVUT, obor pozemní stavby a architektura:
 

Rekonstrukce a obnova památek
10
, 2006

Vrch Petřín, Praha 1
památkové
hodnocení území

průvodní zpráva

  vymezení území rozborová mapa památkové hodnocení
         

Ocelové konstrukce 21,
2006

  administrativní budova: půdorys, řezy, ztužidla, detaily jednolodní hala: půdorys, řezy, detaily
           

Ateliérová
tvorba 60
,
2006

Polyfunkční objekt Na Knížecí - hotel, kongresové centrum, pronajímatelné plochy, byty

(předdiplomní projekt)

2  plachty na odevzdání
+ 1 doplňková (formát A1)
             
             
             
perspektivy ve fotografiích, "logo", pohledy, hmotovka, původní perspektivy model, další fotky modelu+variant
             
půdorys 1np půdorys 2np půdorys 3np půdorys 4np půdorys 5np půdorys 6np půdorys 7np
 

 

         
půdorys 1pp půdorys 2pp půdorys 3pp legenda řezy situace průvodní zpráva
             

 

Diplomová

práce,

2007

Kongresové centrum Smíchov, Praha 5 - Polyfunkční dům,

110 A3 stran

Průvodní zpráva

Zpráva TZB

Fotky modelu

     
vizualizace exteriéru - objektu / vizualizace interiéru - kavárny Escher / architektonické půdorysy / situace
           

           

           

           
           
vybrané stavební výkresy, řezy, detaily / výkresy oslunění / vybrané výkresy tzb / výkresy statiky a vybrané výpočty

 

zpět - vzdělání
home

Výkresy:    1. část    2. část    3. část    4. část    5. část

FHG
e-mail