KYRGYZSTÁN      24.7.-16.8.2009

Drsná panenská příroda – vysoké nekonečné liduprázdné hory - hukot ledovcových

řek, šplouchání jezer, chlad z ledovců - kočující pastevci na náhorních plošinách s

jurtami a stády koní, jaků a ovcí - tatarské památky, rušné bazary, prašné silnice plné

výmolů - šašlik, kumys, pivo&vodka - klid a krásný lid. Báječná země Centrální Asie!