HAZARD

Na mostě stál muž. Byla tma a voda pod ním tiše šuměla. Muž vytáhl cigaretu, stiskl ji mezi rty a zahleděl se do temné masy. Voda plyne a čas mizí.
Muž šmátral po kapsách svého kabátu, až po chvíli z jedné vytáhl krabičku sirek. Otevřel ji a jeho zrak dopadl na poslední tři sirky. Zamyslel se. Vytáhl jednu a rozvážně ji hodil do řeky. Usmál se. Vytáhl druhou a chvíli si s ní hrál, měsíční svit se zrcadlil na hladině. Druhá sirka opustila jeho prsty a dlouze letěla dolů. Přistála na vodě a plyne s proudem do dáli. Poslední sirka. Muž ji vytáhl a usmál se podruhé. Výzva! Chuť! Polkl a ruku se sirkou strčil do kapsy. Odpočíval, vychutnával si klid.
Muž opět vytáhl sirku z kapsy a rozvážně ji přiložil ke škrtátku. Škrtnul. Nic, jen to zasyčelo a na škrtátku zůstala stopa. Škrtl podruhé, sirka se vzňala a plamínek bojuje o svojí šanci. Rozhořel se, síra zavoněla. A teď už hoří dřívko, sice slabě, ale hoří. Plamínek naděje!
Zafoukal vítr a ve tmě nad hlavou přeletěl pták, temný tlukot křídel přerušil ticho. Sirka hoří rozpačitě dál. Muž ji přiblížil ke konci cigarety, plamínek pohasíná, chvíle napětí, krajina ztichla. Přece jen ještě hoří...

buď

Muž natáhl, ale tu sirka zhasla, aniž by cigaretu zapálila. Chvíli se z ní ještě kouřilo, ale plamen byl fuč. Muž se opět usmál a hodil ohořelou sirku do vody. Plave do moře. Vyndal cigaretu z úst, zasunul ji opatrně zpět do krabičky a ruce strčil do kapes. Odcházel z mostu. Písek zavrzal pod botami a muž zmizel  v temnotě, měsíc vesele svítí. To je život!

 

anebo

Muž natáhl a cigareta se oranžově rozsvítila. Muž se usmál a naplno nasál lahodný kouř. Chvíli ještě hleděl na plamínek, a těsně před tím, než by si popálil prsty, odhodil sirku na zem a zašlápl ji špičkou boty. Kouř se mu linul okolo hlavy a měsíční svit ho prosvěcoval. Muž rozvážně bafal a vychutnával si vítězství. To je život!
 

(2006)

zpět

FHG