schéma trasy naší týdenní cesty
(modře denní ujeté míle a mílovníky po 500mil)
zde menší náhled a detail SF/Bay Area