Mies van der Rohe:
Správní budova Bacardi

 

 

Rok: 2002
Účel: text k slavné stavbě slavného architekta pro předmět Architektonická kompozice.
Úroveň: Stručně, ale výstižně zachycen architektův styl, a pár slov o stavbě.

Text ve Wordu + fotky


MIES VAN DER ROHE
 27.3.1886 –17.8.1969

Ludvig Mies van der Rohe patří nepochybně k největším architektům 20. století.
Mladý Mies přijal v roce 1908, po několika letech stavební praxe, místo u Petera Behrense, u kterého tak poznává moderní techniku a účelové řešení průmyslových staveb. Válečná léta 1914-18 trávil Mies v zákopech. Ve 20. letech byl místopředsedou Werkbundu, v letech 1926-32 zastával funkci viceprezidenta a na základě toho byl pověřen realizací projektu kolonie Wiessenhof u Stuttgartu. V letech 1930-33 byl ředitelem Bauhausu v Desavě a v Berlíně. Od roku 1933 ho nacistický zákaz moderní architektury nutí takřka k nečinnosti. Mies byl však natolik charakterní, že se nepřizpůsobil požadavkům hitlerovské ,,kulturní" politiky, roku 1937 emigroval a od 1938 žil v USA, kde se stal ředitelem katedry architektury na nově založeném Illinoiském institutu technologie (I. I.T.) v Chicagu.
Při své tvorbě vyšel z klasicistní tradice ~K. F. Schinkel (Perlsův dům v Berlíně, 1911), byl ovlivněn neoplasticismem a expresionismem (nerealizované návrhy skleněného mrakodrapu pro Berlín; 1920; první uplatnění Miesova požadavku ,,kost a kůže", tedy skeletové kostry a skleněného obalu). Ve 20. letech byl ráz jeho tvorby blízký skupině De StijI (Památník R. Luxemburgové a K. Liebknechta v Berlíně; 1926, 1933 zbourán) a postupně se blížil k funkcionalismu (návrh administrativní stavby, v níž se poprvé objevují pásová okna; 1922). Roku 1927 organizoval výstavbu experimentálního funkcionalistického sídliště Weissenhof u Stuttgartu, na němž se sám autorsky podílel. Po roce 1929 dospěl ke specifickému modernímu klasicismu, založenému na přísně pravoúhlé racionální kompozici jednoduchých prvků z vysoce kvalitních materiálů (převážně kombinace mramoru, skla a kovu) a na koncepci kontinuálního prostoru ~zrušení nosné funkce stěn, které pouze volně dělily jednotný prostor (pavilon na Mezinárodní výstavě v Barceloně, 1929 – první Miesova realizace světové pověsti, zničen; vila Tugendhat v Brně, 1929-30).
V době po druhé světové válce se Miesova architektura vyznačuje dosti jednotným charakterem. Takřka všechny Miesovy stavby jsou budovány na pravoúhlé modulové síti, která jim zajišťuje řád, jasné proporční vztahy a možnost užití normovaných dílců. Budovy mají téměř vždy tvar kvádru, byť o různých proporcích a s různě řešenými detaily, jsou symetrické a jejich velké prostory jsou jen náznakově dělené lehkými příčkami. Konstrukce bývá ocelová nebo ocelí aspoň obalená, přičemž velké skleněné plochy jsou vertikálně členěné nosníky o I-profilu. Používá klasickou soustavu podpory a břemene (sloupy +deska ~antický, resp. klasicistní vzor). U velkoprostorových staveb Mies zpravidla odsouvá příslušenství do podzemí; i v tomto ohledu se tedy podobá klasicistům 16. až 18. století. Významný je zejména kancelářský mrakodrap Seagram Building v New Yorku (1954 - 58, s architektem P. Johnsonem), který se stal vzorovou stavbou internacionálního stylu.
Ocelový skelete budov však musil být - na základě protipožárních předpisů - obezděn nebo obetonován. Mies volil druhý způsob, přičemž konstrukci obalil plochou ocelí. Závěsové stěny vyztužil svislými ocelovými nosníky o I-profilu, a aby pilíře skeletu nebyly odlišné, připevnil takové nosníky také k nim. Tak se vertikální členění nosníky o I-profilu stalo víceméně samostatným a u tohoto architekta neobyčejně oblíbeným motivem. (Dlouho razil průkopnickou myšlenku, že se stavební konstrukce nemá skrývat, ale naopak zviditelnit, neboť její řád je nejúčelnějším a tedy i nejkrásnějším prvkem stavby.) Od té doby (1950) jsou takřka všechny Miesovy stavby na svém zevnějšku takto řešeny.
K jeho výrokům totiž patří: „Hloupé na celé věci je to, že se většina architektů snaží pokaždé vymyslet něco nového. Skutečně důležité je však zcela pomalé rozvinutí formy.“ a „Nechci být zajímavý, chci být dobrý.“


SPRÁVNÍ BUDOVA BACARDI
        Mexico City, 1958–61

Budova má dvě nadzemní podlaží a slouží administrativní činnosti. Je rozvržena symetricky, a to na modulové síti 9,0 x 9,0 m; tvoří ji přesná geometrická forma vyváže-ných proporcí. Jako konstrukční systém použil Ludwig Mies van der Rohe svůj oblíbený skelet z kovových prvků o I-profilu.
První nadzemní podlaží zahrnuje prosklenou část recepce ukrytou pod stropní deskou a obkládané prostory příslušenství umístěné na obě strany od centrální části recepce.
Druhé nadzemní podlaží tvoří volný, kovem zarámovaný objem. Závěsové stěny jsou vyztužené ocelovými I-nosníky a také předsazené sloupy jsou o I-profilu. Černě natřené sloupy i výztuhy nejen vertikálně člení stavbu, ale i slouží jako clony proti ostrému mexickému slunci.
Z celoprosklené recepce, která je plně v kontaktu s vnějším prostředím, vede dvojice schodišť do prvního patra, administrativní plocha je tak s recepcí volně propojena a vytváří nad ní galerii a příjemný společný prostor.
Po stranách prvního patra jsou lehkými příčkami vyděleny hygienické prostory a malé kuchyňky. Nenosný charakter stěn je zdůrazněn tím, že nosné kovové sloupy stojí samostatně před nimi.
Interiér je vybaven velice jednouše, nábytek si pro svoji stavbu navrhl sám Mies van der Rohe.

Správní budovu Bacardi jsem si pro svoji práci vybral proto, že jsem byl okouzlen a uchvácen její jednoduchostí a logičností, které z ní dělají opravdu krásnou a výjimečnou budovu.

 

zpět

FHG