Text seminární práce

Dotazník k Lze zpochybnit umělé oplodnění etickými argumenty?  (aneb několik otázek týkajících se fertilizace in vitro):

Obracím se na vás s žádostí o zodpovězění několika otázek, které by mi velice pomohly pří vypracovávání seminární práce, která ma zatím pracovní název:
"Lze zpochybnit umělé oplodnění etickými argumenty?"
Za odpovědi předem velice děkuji
S pozdravem
Filip Hegner
P.S, Stručné odpovědi jsou vítány.

Jméno: Příjmení: Titul: Povolání:

1. Nevyvíjí se věda příliš rychle? A SMÍ věda (konkrétně medicína) vše co MŮŽE?
2. Může člověk/lékař vědět a objektivně posoudit, co příroda chce a co ne? Dokáže se tím řídit? A řídí se tím?
3. Je obcházení přírody správné?
Několik citátů:
- "Genotyp neplodných lidí je odsouzen k zániku se smrtí těchto jedinců, jelikož jej nemohou předat další generaci. A právě umělým oplodněním je tento genotyp udržován v populaci, a tak dochází k její degeneraci..." ("Reprodukce je umožněna i jedincům, kteří byli rozhodnutím přírody zbaveni možnosti rozmnožovat se...")
- "...vlastnosti nevhodné pro život se takto přirozeně vymycují..." "...mítění nezpůsobilých tvorů je zároveň nezbytnou podmínkou rovnováhy v přírodě..." -Darwinova teorie
4. Právo na dítě neexistuje. Lze přesto hájit umělé oplodnění "přáním mít dítě"? Je "mít děti" životním posláním? Může nemožnost zplodit vlastní dítě sebrat někomu smysl života?
5. Myslíte, že by se mělo umělé oplodnění umožnit i neprovdaným ženám, vdovám, lesbickým párům apod.?
6. Nebude jednou společnost pohlížet na děti "ze zkumavky" jako na méněcenné, nerovnoprávné s lidmi, kteří se narodili "přirozeně"?
7. Co s tzv. "nadbytečnými embryi" (která zbydou a už nebudou použita)? Mohou být použita jako objekty bádání? Mohou být zničena (zabita)?

 

zpět

FHG