VZDĚLÁNÍ

home
práce

e-mail

FHG

Sebevzdělávání: http://www.mitvsehotovo.cz/
Odkazy Vysoké školy: České Vysoké Učení Technické; ČVUT - Fakulta Stavební
  Vysoké Učení Technické v Brně
  Technická Universita v Liberci
  Universita Karlova
  Vysoká škola ekonomická
  Západočeská Universita v Plzni
Odkazy Gymnázium: Gymnázium Na Vítězné Pláni
Odkazy architektura a stavebnictví: www.archiweb.cz
  www.arch.cz
  www.architekt.cz
  www.eStav.cz
  www.profistavba.cz
   
SEMINÁRNÍ PRÁCE:    
Umění:  Architektura: VŠ,2004 - Pražské kostely 19. a 20. století
VŠ,2003 - Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého - výkresy
VŠ,2004 - Kostel svatého Jakuba - stavebně historický průzkum
Teorie architektury: VŠ,2006 - Marcus Vitruvius Pollio: Deset knih o architektuře
  Dějiny umění: VŠ,2000 - Kostel svatého Jakuba & Ferdinand Maxmilián Brokof
Přírodní vědy:    Stavební materiály: VŠ,2001 - (Vláknité) Tepelně izolační hmoty + Zateplení budov
VŠ,2001 - Kamenivo
Humanitní vědy: Etika:  VŠ,2001 Lze zpochybnit umělé oplodnění etickými argumenty?, dotazník
G,1997 Trest smrti, dotazník
Světové osobnosti: G,1998 - Stalin
Odkazy: www.seminarky;   pur.wz.cz/seminarky
       
REFERÁTY:      
Umění: Architektura: VŠ,2002 - Mies van der Rohe: Správní budova Bacardi - výkresy
Přírodní vědy: O člověku: G,1999 - Alkoholismus
Humanitní vědy: Literatura:   - A.Camus: Cizinec
      - O.Pavel: Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby
      - E.M.Remarque: Na západní frontě klid
      - T.Williams: Skleněný zvěřinec
Odkazy: referaty.zde;   studuj.jinak.cz/referaty;   sweb.cz/referatky;   sweb.cz/HradilF
       
TECHNICKÉ ZPRÁVY PRO ČVUT FSv, OBOR PSaA:
Diplomová práce:   VŠ,2007

- Polyfunkční dům: Průvodní zpráva; Zpráva TZB - výkresy

Ateliérová tvorba:   VŠ,2006 - Polyfunkční objekt Na Knížecí: Průvodní zpráva - výkresy
    VŠ,2004 - Obchodní areál Petynka: Průvodní zpráva - výkresy
    VŠ,2003 - Rozhledna Komonec: Průvodní zpráva - výkresy
    VŠ,2003 - Administrativní budova s byty: Technická zpráva; TZB - výkresy
    VŠ,2002 - Administrativní budova s byty: Průvodní zpráva - výkresy
Urbanismus:   VŠ,2004 - Návrh zástavby území - výkresy
    VŠ,2003 - Posouzení dané lokality, Olšanské náměstí
Zahradní a krajinářská tvorba: VŠ,2005 - Analýza krajin. prostoru, Komp. analýza parkové úpravy - výkresy
Rekonstrukce a obnova památek: VŠ,2006 - Památkové hodnocení území, Vrch Petřín - výkresy
Konstrukce pozemních staveb: VŠ,2004 - Porucha stávajícího objektu - kostel Na Homoli - výkresy
    VŠ,2003 - Šikmá střecha-bitumenové vlnité desky - výkresy
    VŠ,2003 - Plochá střecha-obrácená skladba-fólie - výkresy
    VŠ,2002 - Lehký obvodový plášť, příčka, podlaha, podhled - výkresy
    VŠ,2002 - Plastové okno - výkresy
Technické zařízení budov: VŠ,2003 - Tepelné ztráty; Otopné soustavy - výkresy; Předávací stanice
    VŠ,2002 - Vodovod; Kanalizace; Plynovod - výkresy
Technologie staveb: VŠ,2003 - Zemní práce; Jeřáby; Zdění; Montáž; Betonáž - výkresy
    VŠ,2003 - Seminárka - sledování stavby
Práce a zprávy z Heriot-Watt University v Edinburghu, VŠ,2004/05
Výkresy (nejen) pro ČVUT FSv, obor PSA, část 1-5
       
Chceš-li něco ze zde uvedených textů použít, můžeš, ale nejdříve mě informuj. Jinak nezákonné!